reklama

Szybki i łatwy zysk...Nie daj się oszukać!
Policjanci ostrzegają przed oszustami zajmującymi się inwestycjami finansowymi.

2021-02-02 09:34:55 Policja Cieszyn 834


Policja Cieszyn
 Policja Cieszyn

Policjanci ostrzegają przed oszustami zajmującymi się inwestycjami finansowymi. Przestępstwa internetowe są coraz bardziej popularne wśród przestępców, którzy za ich pośrednictwem doprowadzają pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy dokonywaniu operacji finansowych w drodze zakupu udziałów na giełdzie lub kryptowalut na platformach inwestycyjnych za pośrednictwem serwisów internetowych.

Proceder rozpoczyna się poprzez wyszukanie bądź podstawienie w sieci Internet, osobom zainteresowanym zainwestowaniem swoich środków, artykułu internetowego, w którym wykorzystany jest wizerunek osób ze świata mediów. Artykuł najczęściej przyjmuje charakter wywiadu, w którym znane osoby wypowiadają się na temat inwestycji giełdowych i zachęcają do inwestowania. Taki artykuł za każdym razem jest fingowany. Linki do artykułów podstawiane są m.in. na popularnych portalach społecznościowych czy za pośrednictwem maila.

W celu wywołania presji na pokrzywdzonych, w artykule na ogół umieszczany jest zegar odliczający czas do podjęcia decyzji, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc do rejestracji. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza kontaktowego, do którego odnośnik umieszczany jest w tekście. W celu rejestracji niezbędne jest podanie danych osobowych, kserokopii dowodu osobistego, karty bankomatowej, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W niedługim czasie "konsultant" oddzwania na podany numer do osoby zainteresowanej inwestycją. W rozmowie zapewnia o szybkich i wysokich zyskach oraz bezpieczeństwie inwestycji. Do podjęcia współpracy niezbędne jest zainstalowanie „specjalnego” programu umożliwiającego zdalne korzystanie z komputera przez „konsultanta”, bądź też wpłacanie opłaty wpisowej w wysokości 250 $, która umożliwiała założenie "indywidualnego konta inwestycyjnego".

Kontakt odbywał się wyłącznie telefonicznie, najczęściej z numerów zagranicznych. Kontakt jest jednostronny, oddzwonienie na numery, z których telefonują sprawcy najczęściej nie jest możliwe.

Osoby zainteresowane inwestowaniem, wskutek namowy sprawców, dokonują instalacji na swoich urządzeniach oprogramowania pozwalającego na zdalne korzystanie z komputera przez oszustów, najczęściej są to programy o nazwie AnyDesk lub TeamViewer. Jest to oprogramowanie ogólnodostępne na rynku. Link do instalacji programu jest udostępniany przez sprawców w drodze korespondencji e-mail. W konsekwencji, na skutek instalacji tego oprogramowania, pokrzywdzeni udostępniają zawartość pamięci swojego komputera oraz umożliwiają dostęp do bankowości on-line. W ten sposób sprawcy mają możliwość dokonywania operacji finansowych i śledzenia aktywności pokrzywdzonego oraz uzyskiwania haseł i loginów dostępowych do kont bankowych.  

Transakcje na rachunkach pokrzywdzonych, wskutek ich zmanipulowania, są osobiście autoryzowane w systemie bankowym przez pokrzywdzonych. W zależności od zabezpieczeń systemu bankowego, gdzie pokrzywdzony posiada rachunek, jest to kod sms, indywidualny kod zabezpieczający czy kody zdrapki, które pokrzywdzeni wpisują samodzielnie bądź udostępniają sprawcom. Pokrzywdzeni, zmanipulowani przez oszustów, sądzą że potwierdzają swoją tożsamość, kiedy tak naprawdę autoryzują przelew środków. W każdym przypadku, pokrzywdzeni przekonani są, że inwestują swoje środki w bezpieczne instrumenty finansowe bądź inne aktywa za pośrednictwem platformy internetowej, mogące im przynieść szybki zysk inwestycyjny. Same transakcje wykonywane są w trakcie trwającego połączenia telefonicznego z „konsultantem”, który nalega na przelew środków lub też zapewnia, że cały proces inwestycyjny przebiega pomyślnie. W wielu przypadkach „konsultant”, twierdząc że rynek walut się załamuje, namawia do zaciągania kredytów obciążających pokrzywdzonych, w celu podniesienia poziomu zabezpieczenia inwestycji. Klienci pozostają w przekonaniu, że zaciągnięty kredyt zostanie im niezwłocznie zwrócony z wielokrotnym zyskiem.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności podczas korzystania z sieci Internet oraz weryfikowania wiarygodności i rzetelności podmiotu, z którym zamierzają podjąć współpracę, bądź są do niej namawiani.

Osoby pokrzywdzone w ten sposób zachęcamy do kontaktu z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą KPP Cieszyn tel. 47 857 32 00/ 83 bądź z najbliższą jednostką Policji.

Funkcjonariusze jednocześnie apelują o weryfikowanie i bieżącą analizę Listy Ostrzeżeń Publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, na którą wpisywane są podmioty prowadzące nielegalną działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. Warto zawsze swoje inwestycje skonsultować z najlbiżsyzmi, bądź też z osobą, którą zanmy i posiadającą doświadczenie w tym zakresie.