reklama

Szpital Śląski w Cieszynie uruchamia Oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci i młodzieży!

fot. Powiat Cieszyn
 fot. Powiat Cieszyn

W dniu 1 marca 2024 r. w Szpitalu Śląskim w Cieszynie został uruchomiony Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży. Jego powstanie jest odpowiedzią na rosnące trudności w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży powiatu cieszyńskiego. 

Obecnie stopniowo, od początku marca, w ramach oddziału przeprowadzana jest kwalifikacja pacjentów oraz ich pogłębiona diagnostyka, która ma służyć dostosowaniu programu terapeutycznego do ich potrzeb. Przygotowywane są i wyposażane sale terapeutyczne dla oddziału.

W ramach oddziału dziennego pacjenci w wieku 13-18 lat będą objęci codzienną terapią grupową, terapią zajęciową, konsultacjami indywidualnymi oraz opieką lekarza psychiatrii. Maksymalna liczba nastolatków w grupie będzie wynosić 15 osób. Planowane jest uruchomienie grupowego procesu terapeutycznego w drugiej połowie marca.

Planowany pobyt pacjentów wynosi 6 miesięcy, po każdych 3 miesiącach pobytu na oddziale będzie przeprowadzana ocena funkcjonowania pacjenta pod kątem nasilenia objawów oraz możliwości powrotu do jego codziennych obowiązków. Celem oddziału jest przygotowanie pacjentów, którzy borykają się z nasilonymi w zakresie obniżonego nastroju, lęku, autoagresji, braku motywacji do działania do wypełniania obowiązku szkolnego, aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym i rówieśniczym oraz radzenia sobie z wymaganiami, które stawia przed nimi współczesność.

Stopniowo od drugiej połowy kwietnia oraz początkiem maja Szpital Śląski w Cieszynie będzie uruchamiał Poradnię Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.  Obecnie są na etapie zatrudniania pracowników.