reklama

Powiatowe szkoły przygotowane do rozpoczęcia nowego roku!
Ponadpodstawowe szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński, są przygotowane na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021.

2020-08-31 09:24:31 Powiat Cieszyński 1324


Powiat Cieszyńsk
 Powiat Cieszyńsk

Ponadpodstawowe szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Cieszyński, są przygotowane na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021. Wszyscy dyrektorzy szkół wraz z radami pedagogicznymi opracowali procedury funkcjonowania ich szkół w czasie trwającej epidemii pandemii SARS-CoV-2. Co ważne zostały one dostosowane do specyfiki danej szkoły, warunków lokalowych i liczby uczniów, jak również są oparte na wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W piątek, 28.08.2020 r.  przedstawiciele szkół dostarczyli powyższe procedury do organu prowadzącego.

Jak będzie wyglądało tegoroczne rozpoczęcie nowego roku w powiatowych szkołach? – Dyrektorzy zaproponowali różne rozwiązania, a więc będzie odbywało się w różnych godzinach, uczniowie zostaną podzieli na grupy oraz czasowo (np. co godzinę, co dwie etc.) Jeżeli będzie ładna pogoda, otwarcie nowego roku szkolnego jest planowane na świeżym powietrzu, w szkołach na terenie, których jest boisko, mówi Janina Żagan, Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego.

Organ prowadzący zaopatrzył szkoły w środki dezynfekcyjne oraz ochrony osobistej (maseczki).

- W jednej z naszych szkół po wyrażeniu zgody przez nauczycieli, uczniów klas IV oraz rodziców zajęcia będą odbywały się w sobotę, natomiast poniedziałek będzie dla nich dniem wolnym. To rozwiązanie ma za zadanie diametralnie zmniejszyć ilość uczniów jednocześnie przebywających w szkole, informuje Wicestarosta.

W miarę istniejących możliwości w szkole większość dyrektorów przyjęła zasadę pozostawania uczniów podczas przerw w klasach. Wyjścia do toalety planowane są podczas trwających lekcji.

- Co istotne - w czasie poruszania się przez uczniów w przestrzeni wspólnej (korytarze, szatnie, toalety) dyrektorzy będą im rekomendowali zasłanianie ust i nosa. Oczywiście to rozwiązanie nie jest obligatoryjne, dodaje Żagan.

Szczegóły zachowania się uczniów podczas lekcji, przemieszczania się podczas przerw, przebywania w przestrzeni wspólnej (np. biblioteka, sekretariat) zostaną określone we wcześniej wymienionych procedurach, opracowanych przez dyrekcję danej szkoły.

Do końca września uczniowie nie będą korzystali z szatni. Odzież zwierzchnia będzie przechowywana w klasach.

- W przypadku nauki hybrydowej (do pojawienia się pierwszego przypadku zakażenia SARS-CoV-2, po uzgodnieniu z organem prowadzącym i po wydaniu zaleceń prze sanepid) dyrektorzy po konsultacjach przeprowadzonych z radą pedagogiczną podejmują decyzję o wprowadzeniu tego sposobu nauczania, stwierdza Wicestarosta.

Przyjęto, że nauczyciel prowadzi proces edukacyjny na terenie szkoły, niezależnie od tego, czy uczniowie biorą udział w lekcji w formie stacjonarnej czy online.

- W przypadku pojawienia się koronawirusa w placówce oraz w zależności od specyfiki szkoły dyrektorzy planują następujące warianty nauki hybrydowej:

uczniowie zostaną podzieleni na grupy podczas trwania danej lekcji (I grupa jest stacjonarna w szkole, a II grupa jest grupą zdalną, biorącą udział w lekcji w formie online). Podczas kwarantanny nałożonej np. na daną klasę, wszyscy będą brali udział w lekcjach w formie zdalnej),
uczniowie uczestniczą w nauce naprzemiennej (tydzień w szkole, tydzień online).
Wyżej omówiona problematyka będzie ewaluowała w miarę upływu czasu, w zależności od aktualnej sytuacji, która pojawi się w szkole, kończy Janina Żagan.