reklama

Pomoc dla powiatu cieszyńskiego 

2020-08-27 11:18:50 Miasto Bielsko-Biała 1327


Rada Miejska Bielsko-Biała
 Rada Miejska Bielsko-Biała

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na pokrycie kosztów zrealizowanego zakupu systemu diagnostycznego ELITe InGenius oraz zestawów do wykonywania oznaczeń w kierunku wykrywania koronawirusa SARS-CoV-2. Zakupione urządzenie wraz z oprzyrządowaniem zostanie przekazane Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Cieszyn w trybie umowy użyczenia, z możliwością korzystania z niego na czas nieoznaczony. W wyniku tego porozumienia, które z punku widzenia formalnego nazywa się dotacją celową, mieszkańcy Bielska-Białej będą mogli skorzystać z bezpłatnego badania w cieszyńskim ZZOZ.