reklama

Najlepszy Dzielnicowy Powiatu Cieszyńskiego 2019
Po raz kolejny, jak każdego roku, wyłoniono Najlepszego Dzielnicowego Powiatu Cieszyńskiego.

2020-07-02 11:44:19 Powiat Cieszyński 1536


Powiat Cieszyński
 Powiat Cieszyński

Konkurs dotyczył osiągnięć i aktywności służbowej dzielnicowych za 2019 rok. Najlepszym spośród nich został wybrany sierż. szt. Kamil Przewieźlik, który odebrał okolicznościową statuetkę dyplom oraz gratulacje w czwartek (25.06.2020 r.) z rąk Mieczysława Szczurka, Starosty Cieszyńskiego, Janiny Żagan, Wicestarosty, Stanisława Kubiciusa, Przewodniczącego Rady Powiatu Cieszyńskiego oraz mł. insp. Jacka Stelmacha, Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. 

Sierż.szt. Kamil Przewieźlik służbę w Policji pełni już od ponad 8 lat. Od ponad trzech lat pracuje w Zespole Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Jego rejon służbowy obejmuje dzielnicę nr 1 (Boguszowice, Marklowice, Frysztackie Przedmieście) Już wielokrotnie, i to z sukcesami, reprezentował cieszyńskich policjantów. W 2018 roku wygrał wojewódzkie eliminacje do XI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2018”. Miesiąc później razem z st. sierż. Adrianem Piechulskm z KPP Zawiercie stworzyli najlepszy duet i wygrali Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2018” okazując się najlepszą drużyną w kraju.

- Serdecznie gratuluję Panu uznania za ofiarną pracą na rzecz utrzymania ładu i porządku publicznego, jak również za przyjazne podejście do mieszkańców, dzięki któremu niewątpliwie poprawia się pozytywny wizerunek Policji oraz za otrzymane zaufanie do pełnienia tej odpowiedzialnej służby. Dziękuję za poświecenie, trud i działania, podejmowane przez Pana w swojej codziennej pracy z myślą o społeczności lokalnej. Życzę satysfakcji z dobrze wypełnianych obowiązków, mówi Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński.