reklama

Maria Kajzar - nową Radną Powiatu Cieszyńskiego
We wtorek, 23 lutego 2021 r. odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego, podczas której jednym z punktów było złożenie ślubowania przez Marię Kajzar.

2021-02-24 17:47:11 Powiat Cieszyński 970


Maria Kajzar, Powiat Cieszyński
 Maria Kajzar, Powiat Cieszyński

Przypomnijmy - objęcie mandatu przez nową Radną nastąpiło w wyniku wygaśnięcia mandatu w związku ze śmiercią Janusza Dziedzica wybranego z okręgu wyborczego nr 4 (Chybie, Strumień) z listy nr 10 zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Tak się składa, że po ośmiu miesiącach, kiedy Rada działała w niepełnym składzie, po złożeniu ślubowania przez panią Marię Kajzar, znowu będzie miała 29 radnych, mówił Stanisław Kubicius, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, po czym odczytał rotę ślubowania  - Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, Wspólnoty Samorządowej Powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Maria Kajzar odpowiedziała – Ślubuję! Tak mi dopomóż Bóg! - Stwierdzam, że pani Maria Kajzar, złożyła ślubowanie, potwierdził Kubicius.

- Składam Pani serdecznie gratulacje oraz życzenia z okazji objęcia mandatu, pogratulował Przewodniczący Rady. - Od tego momentu - jest Pani Radną. Życzę, aby Pani w szybkim czasie zapoznała się ze swoimi nowymi obowiązkami oraz uprawnieniami, jak również z dwoma dokumentami prawnymi, którymi są: Ustawa o samorządzie powiatowym i Statut Powiatu Cieszyńskiego. Życzę wszystkiego dobrego.