reklama

Już w poniedziałek, 14 września 2020 r. Wydział Komunikacji w nowej lokalizacji?!
Od poniedziałku, 14 września 2020 r. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie będzie przyjmował swoich Klientów w nowej siedzibie, która znajduje się w Cieszynie, przy ul. Granicznej 79, na przejściu granicznym w Boguszowicach.

2020-08-30 06:00:00 Powiat Cieszyński 1534


Powiat Cieszyński
 Powiat Cieszyński

- Jako Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zdecydowaliśmy się na przenosiny Wydziału Komunikacji z Bobreckiej 29 na Graniczną 79 w Cieszynie, ponieważ byliśmy świadomi, że w dotychczasowych warunkach lokalowych wyczerpały się wszystkie możliwości na znaczącą poprawę pracy tego wydziału. Na Bobreckiej z uwagi na skromność przestrzeni nie byliśmy w stanie wprowadzić koniecznych zmian organizacyjnych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim - zwiększenie ilości stanowisk do bezpośredniej obsługi klientów, co bezpośrednio łączy się również ze zwiększeniem zatrudnienia w wydziale. W nowej siedzibie udało się ten zamierzony cel osiągnąć. Co ważne, wszystkie stanowiska będą znajdowały się na jednej sali operacyjnej. Dzięki temu rozwiązaniu każdy pracownik, który szybciej skończy obsługiwać swojego klienta, będzie mógł poprosić do okienka kolejnego, oczekującego wciąż w kolejce. Wszystko to powinno bardziej usprawnić pracę wydziału, informuje Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński.

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Mieczysława Szczurka, Starosty Cieszyńskiego zamierzamy przenieść z dniem 14 września Wydział Komunikacji do nowego miejsca, znajdującego się przy ul. Granicznej 79 w Cieszynie na terenie zlokalizowanego tam parku handlowego. Powierzchnia nowej siedziby wydziału jest prawie pięciokrotnie większa od dotychczasowej i wynosi około 1000 m2. W dniach 10 i 11 września wydział na Bobreckiej 29 będzie nieczynny z powodu konieczności przeniesienia i podłączenia systemów informatycznych. Co trzeba w tym miejscu podkreślić, każdy wydział komunikacji w Polsce pracuje na łączach zewnętrznych obsługiwanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. W tym konkretnym przypadku jesteśmy całkowicie uzależnieni od działań pracowników MSWiA oraz PWPW. Jeżeli wszystko się uda, a więc pójdzie zgodnie z planem, to już w poniedziałek, 14 września 2020 r. o godz. 7:30 rano rozpoczynamy pracę w nowej lokalizacji, mówi Jacek Wiśniewski, Sekretarz Powiatu Cieszyńskiego.

W tej chwili na Granicznej trwają prace związane z wyposażeniem lokalu, umeblowaniem oraz przygotowaniem archiwum.

Przy nowej siedzibie Wydziału Komunikacji znajduje się bezpłatny parking, z którego będą korzystali jego klienci. Osoby, które nie mają własnego środka transportu, dojadą na Graniczną autobusem. – Przygotowywana jest nowa powiatowa linia autobusowa, która będzie ogólnodostępną linią regularną, specjalną, dedykowaną pracownikom i klientom, dzięki której ci, którzy nie mają własnego środka transportu, dojadą do Wydziału Komunikacji. Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zatwierdził koncepcję przebiegu tej linii. Jesteśmy na etapie końcowym tworzenia rozkładu jazdy oraz formalności związanych z wydaniem stosownego zezwolenia. Linia powinna ruszyć wraz z otwarciem wydziału, czyli 14 września 2020 r., informuje Krzysztof Glajcar, Kierownik Biura Transportu i Organizacji Ruchu.

A co z pomieszczeniami po dotychczasowej siedzibie Wydziału Komunikacji? Zostaną zaadaptowane na potrzeby osób niepełnosprawnych, a więc będzie do nich pełny dostęp, bez żadnych przeszkód architektonicznych. – Co ważne, na parterze uda się zlokalizować biura tych urzędników, którzy przede wszystkim obsługują osoby niepełnosprawne, a więc zostaną tam przeniesione biura zajmujące się obsługą osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Nieodpłatna Pomoc Prawna oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Prace adaptacyjne rozpoczną się po przeprowadzce Wydziału Komunikacji, kończy Wiśniewski.