reklama

Jak filtrować wodę w stawie lub oczku wodnym?
Stawy i oczka wodne to coraz powszechniejsze zbiorniki zdobiące nasze posesje. Przez niewielką powierzchnię mogą szybko się zanieczyszczać. Najczęściej problem dotyczy namnażania się glonów, dla których płytka i nasłoneczniona woda to idealne warunki do rozwoju. Oprócz tego w wodzie rozwijają się różnego rodzaju bakterie, a gdy staw zamieszkują ryby, możemy spodziewać się zalegających resztek przemiany materii i pokarmu. W utrzymaniu czystości zbiornika pomocny jest filtr do oczka wodnego.

Filtracja wody
 Filtracja wody

Dlaczego należy filtrować wodę w stawie kąpielowym?

Projektując i budując staw na naszej posesji, chcemy cieszyć się nim jak najdłużej. Pomocny w utrzymaniu tego stanu rzeczy będzie zakup i montaż systemu filtracyjnego. Należy pamiętać, że staw kąpielowy jest sztucznie zbudowanym zbiornikiem, w którym staramy się naśladować naturę, w tym także procesy samooczyszczania się wód. W naturalnym środowisku zbiorniki wodne pozostawione samym sobie zazwyczaj zarastają i podlegają procesowi eutrofizacji. Utrzymanie czystej wody w zbiornikach sztucznych wymaga dobrze zaprojektowanych i wykonanych stref regeneracyjnych oraz odpowiednio dobranego systemu filtracyjnego. Zakup i montaż systemu filtracyjnego wodę w takim akwenie jest najpraktyczniejszym rozwiązaniem. Dzięki temu unikniemy zielonkawej wody i grubej warstwy mułu, gromadzącego się na dnie.

Filtracja wody
 Filtracja wody

Filtracja naturalna czy mechaniczna?

Jeżeli mamy do zagospodarowania duży teren, możemy sobie pozwolić na rozległe strefy regeneracyjne obsadzone właściwie dobraną roślinnością, czyli prosty system filtracyjny oparty tylko na złożach mineralnych, roślinach, pracy bakterii i zooplanktonu. W przypadku mniejszej działki, musimy dołożyć do stref roślinnych odpowiednie urządzenia, takie jak dozowniki dwutlenku węgla, pompki dozujące wybrane koagulanty, pompy obiegowe, skimmery i filtry mechaniczne dedykowane właśnie do stawów kąpielowych. Urządzenia te będą uzupełnieniem naturalnych metod i wspomogą procesy zachodzące w strefach roślinnych lub w filtrze bagiennym.

Skuteczna metoda filtracji

Najskuteczniejszą metodą filtracji wody w stawie kąpielowym jest budowa właściwie zaprojektowanego filtra bagiennego, połączonego z filtracją mechaniczno-biologiczną. Do tego należy ustalić harmonogram pielęgnacyjny dla zbiornika, w którym uwzględniona zostanie aplikacja koniecznych preparatów. Najlepsze i najwygodniejsze w obsłudze są filtry grawitacyjne, z matami do filtracji mechanicznej i miejscem na wybrane złoża mineralne. Profesjonalny system filtracyjny powinien posiadać również napowietrzacze i dozownik dwutlenku węgla, by ułatwić kontrolę wahań parametrów wody.