reklama

Czesław Chrapek - nowym Radnym Powiatu Cieszyńskiego
We wtorek, 26 stycznia 2021 r. odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego, podczas której ślubowanie złożył Czesław Chrapek i objął mandat radnego w okręgu wyborczym nr 5, czyli w Skoczowie z listy nr 10 zgłoszonej przez KW Prawo i Sprawiedliwość.

2021-01-28 09:53:25 Powiat Cieszyński 1320


Czesław Chrapek
 Czesław Chrapek

Zanim nastąpiło ślubowanie nowego Radnego, Rada Powiatu Cieszyńskiego uczciła pamięć minutą ciszy zmarłego 1 stycznia 2021 r. Radnego Janusza Dziedzica, znakomitego samorządowca, Członka Zarządu Powiatu w latach 2014-2018, wieloletniego pracownika Starostwa Powiatowego w Cieszynie, a ostatnio kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyświeciu. Po czym nastąpiło ślubowanie Czesława Chrapka. - Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, Wspólnoty Samorządowej Powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg! - Nowemu radnemu, Panu Czesławowi Chrapkowi składam serdecznie gratulacje oraz życzenia ciekawych pomysłów i wniosków możliwych do zrealizowania, jak również interesujących i uzasadnionych wypowiedzi w trakcie sesji Rady oraz posiedzeń komisji, i co dla mnie najważniejsze - przemyślanych, trafnych decyzji podczas głosowania, mówi Stanisław Kubicius, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego.