reklama

Badanie techniczne samochodu – co warto wiedzieć?
Posiadanie samochodu to nie tylko wygoda, ale również wiele obowiązków, których muszą dopełnić ich właściciele. Znaczenie ma nie tylko systematyczne wykupywanie ubezpieczenia OC, ale także przeprowadzanie badania technicznego. Sprawdź, o czym należy pamiętać, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

2021-07-15 15:46:37 Artykuł Partnera 2357


Badanie techniczne
 Badanie techniczne

Badanie techniczne pojazdów są regulowane stosownymi przepisami. Najważniejszym jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776, z 2015 r. poz. 1076, z 2016 r. poz. 1075, z 2017 r. poz. 2089, z 2019 r. poz. 1787 oraz z 2019 r. poz. 2466).

Badanie techniczne – czyli co?

Badanie techniczne to nic innego jak szczegółowy przegląd samochodu, którego celem jest ocena stanu technicznego. Wykonywane regularnie pozwalają ograniczyć liczbę niesprawnych aut poruszających się po polskich drogach.

Pamiętaj! Badanie techniczne nie jest tym samym co przegląd okresowy. To pierwsze jest obowiązkowe i wiąże się z „podbiciem” w dowodzie rejestracyjnym. Natomiast drugie jest rekomendowane przez producenta w celu utrzymania gwarancji pojazdu.

Więcej informacji na temat różnicy między badaniem technicznym a przeglądem okresowym przeczytasz w artykule na stronie: https://rankomat.pl/samochod/badanie-techniczne-samochodu-co-musze-wiedziec.

Przebieg badania technicznego

Badanie techniczne można przeprowadzić wyłącznie w stacji kontroli pojazdów (SKP). W przypadku samochodów o masie do 3,5 t należy zgłosić się do podstawowej stacji kontroli, natomiast z pozostałymi typami pojazdów należy zgłosić się do okręgowych stacji.

Całe badanie składa się z trzech etapów, które polegają na:

 • identyfikacji auta – polega to na weryfikacji zgodności numeru VIN wybitego na pojeździe z numerem wpisanym w dowód rejestracyjny
 • sprawdzeniu dodatkowych elementów wyposażenia np. instalacji LPG
 • ocenie stanu technicznego samochodu.

Ostatni etap uważany jest za najważniejszy – od jego przebiegu zależy to, czy auto zostanie dopuszczone do ruchu.

Diagnosta kontroluje następujące elementy (podana kolejność jest przypadkowa):

 • oświetlenie
 • ogumienie
 • hamulce
 • nadwozie
 • zawieszenie
 • układ wydechowy
 • gaśnica i trójkąt ostrzegawczy
 • pasy bezpieczeństwa
 • układ kierowniczy.

Ponadto sprawdzana jest emisja spalin.

Podczas badania diagnosta może wykryć kilka rodzaje usterek:

 • drobne – ich wystąpienie nie jest przeszkodą do pozytywnego zakończenia badania technicznego
 • istotne – ich wystąpienie oznacza, że kierowca ma 14 dni na naprawę i powtórzenie badania technicznego w tej samej stacji pojazdów
 • stwarzające zagrożenie – ich wystąpienie oznacza przejęcie przez diagnostę dowodu rejestracyjnego; zostanie on zwrócony wówczas, gdy pojazd zostanie naprawiony.

Ile kosztuje badanie techniczne?

Stacje kontroli pojazdów nie pobierają opłat za badanie w oparciu o własny cennik. Muszą kierować się stosownymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z 2004 r. poz. 2261, z 2005 r. poz. 1302, z 2009 r. poz. 1233, z 2016 r. poz. 1074).

Koszt uzależniony jest od typu ocenianego pojazdu. I tak:

 • 51 zł – motorower
 • 63 zł – motocykl
 • 63 zł – ciągnik rolniczy
 • 99 zł – samochód osobowy, pojazd ciężarowy do 3,5 t, autobus (do 15 osób)
 • 162 zł – samochód osobowy z instalacją LPG.

Warto przy tym podkreślić, że niektórzy kierowcy będą musieli ponieść dodatkowe koszty. Mowa o kierowcach, których samochód nie przeszedł przeglądu. Wówczas diagności są zobowiązani do pobierania dodatkowych opłat przy ponownej ocenie stanu technicznego.

Brak ważnego badania technicznego a OC

Brak ważnego badania technicznego to nie tylko możliwość otrzymania mandatu w razie kontroli drogowej. To także ryzyko pomniejszenia wysokości wypłaconego odszkodowania w przypadku uczestnictwa w zdarzeniu drogowym jako poszkodowany – tak podaje strona internetowa https://rankomat.pl. Między innymi dlatego nie należy lekceważyć obowiązku przeprowadzania badań technicznych, które w przypadku samochodów starszych niż 5 lat powtarza się każdego roku.