reklama

ZNASZ MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM? ZGŁOŚ JE!

fot. UM Ceszyn
 fot. UM Ceszyn

Z przyjemnością informujemy, że już 1 października rozpocznie się kolejna (czwarta) edycja Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, adresowana do cieszyńskich instytucji i organizacji. Organizatorem Konkursu jest Cieszyńska Rada Seniorów i Burmistrz Miasta Cieszyna, Gabriela Staszkiewicz.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie w Cieszynie:
- podmiotów oferujących produkty, usługi i zniżki specjalnie dedykowane osobom starszym,
- miejsc, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane,
- miejsc odpowiadających  szczególnym potrzebom seniorów, poprzez ich dostosowanie w zakresie dostępności dla osób starszych,
- podmiotów tworzących i kreujących miejsca odpowiadające potrzebom osób starszych i przyjazne osobom starszym.

Miejsca wybrane w ramach konkursu zostaną wyróżnione certyfikatem "Miejsce Przyjazne Seniorom". Podmioty wyróżnione certyfikatem, będą miały prawo do posługiwania się, w działaniach promocyjnych, tytułem „Miejsce Przyjazne Seniorom” przez okres jednego roku od daty jego przyznania.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i złożenie właściwego dla podmiotu zgłaszającego formularza zgłoszenia. Podmioty wymienione w § 2 ust. 2, zgłaszają swój udział w konkursie za pośrednictwem formularza - „Wniosek o przyznanie certyfikatu”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Osoby fizyczne dokonują zgłoszenia podmiotu spełniającego kryteria miejsca lub  podmiotu  przyjaznego seniorom za pośrednictwem formularza - „Karta zgłoszenia podmiotu”,  stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Formularz zgłoszenia należy złożyć:
1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn,
2) za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Konkurs Miejsce Przyjazne Seniorom” na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn,
3) w formie elektronicznej, jako „skan” wniosku, na adres e-mail urzad@um.cieszyn.pl.

Więce szczegółów znajduje się w Regulaminie Konkursu.