reklama

Zmarł biskup Jan Szarek
Z przykrością informujemy, że nie żyje Jan Szarek

2020-10-08 13:47:42 Cieszyn 812


Zmarł biskup
 Zmarł biskup

8 października w wieku 84 lat zmarł w szpitalu w Cieszynie Jan Szarek - biskup senior Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, prezes Diakonii Polskiej. Zachorował na Covid-19.

Śp. bp Jan Szarek urodził się 13 lutego 1936 w Bielsku. Studiował teologię na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, studia ukończył w 1960 r. Został ordynowany na duchownego przez ks. bpa Andrzeja Wantułę 25 września 1960 r. w kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej.

Następnie został wikariuszem parafii w Nawiadach, w latach 1962–1970 pracował na parafii w Giżycku, a później w latach 1970–1975 jako wikariusz diecezjalny w Bielsku-Białej, gdzie w 1975 r. został wybrany na drugiego proboszcza. W 1979 r. powierzono mu funkcję konseniora diecezji cieszyńskiej, a w 1980 r. został wybrany seniorem diecezji. 6 stycznia 1991 r. Synod Kościoła ewangelicko-augsburskiego wybrał go biskupem. 3 maja 1991 r. w Warszawie został konsekrowany na biskupa Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce; zastąpił na tym urzędzie ks. bpa Janusza Narzyńskiego.

W 1993 został wybrany na prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej na pięcioletnią kadencję. W 1996 wybrano go ponownie na to stanowisko. Trzykrotnie spotykał się z przebywającym w Polsce papieżem Janem Pawłem II w Warszawie (1991), Wrocławiu (1997) i Drohiczynie (1999).

Jako przedstawiciel Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce uczestniczył w walnych zgromadzeniach Światowej Federacji Luterańskiej oraz Światowej Rady Kościołów. Przez całe życie związany z tzw. ruchem społecznościowym w polskim luteranizmie.

W marcu 2000 r. Synod wybrał go na pierwszego prezesa Diakonii Kościoła. Stanowisko to pełnił do 2005 r., kiedy to zastąpił go bp Ryszard Bogusz.
W 2001 otrzymał tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Pozostawił syna ks. Piotra Szarka i córkę Ewę z rodzinami.