reklama

Ważny krok do rewitalizacji linii kolejowej z Bielska-Białej do Skoczowa
Władze stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka podpisały umowę na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała

2021-05-12 09:27:10 M. Fritz 918


Rewitalizacja kolej
 Rewitalizacja kolej

Ważny krok do rewitalizacji linii kolejowej z Bielska-Białej do Skoczowa. Władze stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka podpisały umowę na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków)".

„Cieszę się, że po długich rozmowach udało się porozumieć z naszymi partnerami- prezydentem Bielska-Białej i samorządami leżącymi na tej trasie. Nie jest to zadanie łatwe, bo przecież pociąg do naszej południowej granicy nie jeździ od dawna”- mówi starosta bielski Andrzej Płonka, zastępca przewodniczącego zarządu Aglomeracji Beskidzkiej.

Wykonawca będzie miał kilka miesięcy, a dokumentacja ma zostać złożona w listopadzie br. w ramach II etapu rządowego Programu Kolej+. Jego zadaniem będzie również m. in. przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych gmin na trasie linii kolejowej, tj. Bielska-Białej, Jaworza, Jasienicy oraz Skoczowa.

Jak mówi prezydent Jarosław Klimaszewski, przewodniczący zarządu Aglomeracji Beskidzkiej stowarzyszenie powołane ponad rok temu przynosi pierwsze tak znaczące owoce. „To wprawdzie milowy krok w tym kierunku, ale nie gwarantujący pełnego sukcesu. Trzeba jednak podkreślić, że bez tego opracowania na które złożyło się 10 samorządów naszej aglomeracji i samorząd województwa śląskiego, za co wypada podziękować, nie mielibyśmy szansy na odtworzenie tej linii”.