reklama

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA W ZWIĄZKU Z 47 RAJDEM CIESZYŃSKA BARBÓRKA

fot. UM Cieszyn
 fot. UM Cieszyn

W dniu 17.11.2023 W GODZINACH: 17:00-22:00 na ulicach: Dojazdowa, Zamkowa, Benedyktyńska, Czarny Chodnik, Dr. Jana Michejdy zostanie rozegrany odcinek specjalny, w związku z tym zostanie całkowicie zamknięty ruch drogowy.

fot. UM cieszyn
 fot. UM cieszyn

W godzinach od 17:00 do 23:00 nie będzie również możliwości wjazdu i wyjazdu z parkingów przylegających do ulic Zamkowej, Dojazdowej, Mostowej oraz Michejdy w Cieszynie. Dodatkowo prosimy o usunięcie wszystkich pojazdów z parkingów przy ulicy Dojazdowej.

Wjazd na trasę rajdu jest zabroniony! 

Na mapie zaznaczony jest sposób, w jaki należy się poruszać aby dojść zarówno do strefy startu, jak i do strefy kibica zlokalizowanej na parkingu pod Zamkiem.