reklama

Trwa rekrutacja do powiatowych szkół!

2020-07-11 10:34:32 Powiat Pszczyński 497


 

Powiat Cieszyński
 Powiat Cieszyński

Powiat Cieszyński jako organ prowadzący powiatowe szkoły ponadpodstawowe w nowym roku szkolnym 2020/2021 przygotował 1767 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych, którzy chcą podjąć naukę w powiatowych ponadpodstawowych szkołach. – Liczba miejsc jest podobna do ilości z roku ubiegłego, oczywiście nie licząc ubiegłorocznego podwójnego rocznika. W 2020 roku szkoły podstawowe na terenie powiatu cieszyńskiego opuszcza 1572 absolwentów, a więc dla każdego ucznia zostało przygotowane miejsce. Co warte podkreślenia - miejsc mamy więcej niż absolwentów, a więc przyjmiemy wszystkich chętnych, nikt nie odejdzie z przysłowiowym kwitkiem, informuje Janina Żagan, Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego.   

Ilości miejsc w rozbiciu na poszczególne rodzaje szkół średnich z terenu powiatu cieszyńskiego kształtują się w następujący sposób:

  • Liceum Ogólnokształcące: 603,
  • Technikum: 690,
  • Branżowa szkoła I stopnia: 474.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie cieszyńskim zostanie przeprowadzona poprzez system elektronicznego naboru: www.slaskie.edu.com.pl.

Absolwenci szkół podstawowych w dniach od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. rejestrowali się w systemie elektronicznego naboru, wybierając szkołę pierwszej, drugiej i trzeciej preferencji. – Stąd, dzisiaj (10.07.2020 r.) na ulicach Cieszyna tłumnie pojawiła się młodzież, która dostarczała swoje świadectwa do wcześniej wybranych przez siebie szkół w systemie elektronicznego naboru, mówi Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego. – Od dnia 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. będzie trwał kolejny etap rekrutacji, a więc uczniowie będą uzupełniali swoje wcześniej złożone wnioski o zaświadczenie o wyniku egzaminu ośmioklasisty, jak również mogą zmienić wniosek o przyjęcie, w tym zamienić wniosek w szkołach, do których się kandyduje, dodaje Janina Żagan. - 12 sierpnia, to bardzo ważna data dla procesu rekrutacyjnego, w tym dniu zostaną opublikowane listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Po tym terminie następuje bardzo krótki czas, w którym uczniowie muszą zaakceptować wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali przyjęci. Natomiast 19 sierpnia zostaną opublikowane listy przyjętych do naszych szkół. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie przygotowuje się podobnie jak w roku ubiegłym do przeprowadzenia rekrutacji w systemie elektronicznego naboru. Myślę, że nabór przebiegnie bez większych problemów, podobnie jak w zeszłym roku, kończy Wicestarosta.

Powiatowe szkoły przygotowały także nowe kierunki dla swoich uczniów.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle otwiera klasę o profilu Mistrzostwa Sportowego (piłka koszykowa dziewcząt).

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle (technikum) otwiera o profilu klasę technik rachunkowości.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie (technikum) otwiera o profilu klasę technik fotografii i multimediów.

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu (technikum) otwiera klasę technik weterynarii.

Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie (branżowa szkoła I stopnia) otwiera klasę drukarz offsetowy, operator procesów introligatorskich.

Uczniowie zostali poinformowani o nowych kierunkach utworzonych w powiatowych, ponadpodstawowych szkołach – Przygotowując tegoroczną ofertę edukacyjną, chcieliśmy stworzyć uczniom wiele możliwości. Jakie szkoły uczniowie wybiorą, to dopiero się okaże, które kierunki zdobędą ich uznanie i uzyskają aprobatę oraz które będą cieszyły się wielką popularnością? Odpowiedź na te pytania poznamy dopiero w połowie sierpnia, twierdzi Żagan.