reklama

Strażacy hucznie powitali nowy samochód!
To był dla nich wyjątkowy dzień! W miniony piątek wieczorem strażacy z OSP Zbytków powitali nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Były race i ogromna radość z pojazdu, który pozwoli ochotnikom jeszcze lepiej i bezpieczniej ratować ludzkie życie i mienie.

2019-12-04 09:33:47 Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1132


fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie
 fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Tradycją wśród Ochotniczych Straży Pożarnych jest uroczyste witanie nowego samochodu. Dla ochotników jest to zwieńczenie wielu miesięcy starań. W piątek 29 listopada nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA z napędem 4x4 Volvo powitali druhowie z OSP Zbytków i mieszkańcy. Wśród obecnych nie zabrakło m.in. Burmistrz Strumienia Anny Grygierek, Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Grenia i Radnych. 

Do tej pory strażacy ochotnicy ze Zbytkowa posiadali jedynie lekki samochód, co znacznie ograniczało możliwości uczestniczenia w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

Ten ważny i potrzebny zakup został sfinansowany z kilku źródeł. Jedno z nich to efekt zaangażowania zbytkowskich strażaków, dzięki czemu OSP zagwarantowało część własnych funduszy. Środki na ten cel zabezpieczono również w budżecie gminy Strumień. Prócz tego udało się uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach , z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.    Łączny koszt zakupu wyniósł 789 783 zł .

Zakup to już kolejna tak duża inwestycja gminy Strumień w doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu gminy w ubiegłym roku nowe średnie samochody ratowniczo – gaśnicze zakupiły jednostki OSP Bąków i Pruchna, w 2013 r. nowy ciężki samochód zakupiony został przez OSP Drogomyśl, a w 2010 r. średni samochód otrzymała jednostka OSP Strumień.

Skuteczna realizacja tych zakupów możliwa była dzięki wspólnemu zaangażowaniu i ogromnej determinacji strażaków ochotników oraz wsparciu ze strony instytucji współfinansujących. , za co serdecznie przy tej okazji dziękuję- mówi Burmistrz Strumienia Anna Grygierek.