reklama

Elektryk to zawód wymagający specjalistycznych kwalifikacji
Energia odnawialna to energia wytwarzana ze źródeł takich jak słońce oraz wiatr, które są naturalnie uzupełniane i co do zasady nie wyczerpują się. Energia odnawialna może być wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania oraz chłodzenia pomieszczeń. Dzięki energii elektrycznej możemy do woli korzystać z transportu czy chociażby cieszyć się gorącą wodą w kranie w naszych domach.

elektryk
 elektryk

Energia nieodnawialna natomiast pochodzi z ograniczonych źródeł, które mogą się po prostu wyczerpać, czyli zostać zużyte. Źródła te, takie jak paliwa kopalne czy też węgiel i ropa naftowa to potężny filar gospodarek wielu krajów.

Energię elektryczną należy eksploatować w należyty, czyli bezpieczny sposób. I tutaj wielką rolę odgrywa zawód elektryka, który wymaga wielu godzin kursów, zdobywania odpowiednich kwalifikacji i certyfikatów oraz uprawnień do wykonywania zawodu.

elektryk
 elektryk

Odnowienie uprawnień energetycznych to techniczny proces do którego należy się odpowiednio przygotować. Jest to proces określony przepisami prawnymi, według których, odnowienie uprawnień energetycznych powinno nastąpić po upływie pięciu lat od uzyskania zezwolenia do profesjonalnego wykonywania zawodu elektryka. W wielu przypadkach sam pracodawca zachęca do weryfikacji umiejętności pracownika, kierując go na odpowiednie szkolenie, zakończone egzaminem. Taka postawa pracodawcy jest jak najbardziej zrozumiała ze względu na zapewnienie, oraz utrzymanie bezpiecznych warunków pracy, czyli unikania błędów spowodowanym brakiem umiejętności zatrudnionych elektryków. Oczywiście pracownik ma opcję samodzielnego przygotowania się do egzaminu potwierdzającego odnowienie uprawnień energetycznych, jednakże rekomenduje się skorzystanie z oferty profesjonalnych szkoleń przygotowanych przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów i ekspertów w dziedzinie.

elektryk
 elektryk

Rodzaje zezwoleń uprawniających do pracy przy eksploatacji instalacji elektrycznych jak również sprawowania dozoru przy sieciach energetycznych są ściśle określone prawem, w pewnym sensie zostały one wymuszone postępem technologicznym. W tego typu branżach oczekuje się od pracowników podnoszenia kwalifikacji nie tylko ze względu na wspieranie ich rozwoju ale przede wszystkim żeby nadążyć za zmieniającymi się wymogami technicznymi i prawnymi. Dla przykładu, podłączenia płyty indukcyjnej w naszych domach może dokonać tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami, potwierdzonymi prawnie określonymi dokumentami. Nie może tego zrobić przypadkowa osoba, nawet taka, która zna się świetnie na elektryce.

Pięcioletni okres ważności uprawnień zabezpiecza pracodawcę oraz pracownika, ponieważ wymusza ciągłe dokształcanie się kadry pracowniczej, odpowiedzialnej niejednokrotnie za potężne sieci, instalacje oraz systemy energetyczne.
Odnowienie uprawnień energetycznych zapewnia również, że pracownik jest na bieżąco z nowo wdrożonymi przepisami i wytycznymi. Na przykład prawo budowlane posiada bardzo restrykcyjne wymogi w tym zakresie i nie zatrudnia się osób bez odpowiednich kwalifikacji popartych wymaganymi certyfikatami do pracy przy instalacjach elektrycznych.
Koszty jakie pracodawcy muszą ponieść przy odpowiednich szkoleniach są w pełni uzasadnione i powinny być budżetowane.

uprawnienia-energetyczne.pl