reklama

Do Cieszyna trafi 3 521 346 euro
Wsparcie w programie będzie można wykorzystać na działania poprawiające jakość życia mieszkańców małych i średnich miast.

2021-06-30 15:44:42 Cieszyn 1081


premier.gov.pl
 premier.gov.pl

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Cieszyn znalazł się w gronie 29 miast w Polsce, które otrzymają środki z Programu "Rozwój Lokalny" z Funduszu Norweskiego. Wsparcie w programie będzie można wykorzystać na działania poprawiające jakość życia mieszkańców małych i średnich miast.

W ramach programu „Rozwój lokalny” śląskie miasta otrzymały 17,5 mln euro wsparcia z Funduszu Norweskiego. Program ma na celu wzmocnić spójność społeczną i gospodarczą. W tegorocznej edycji wyróżnione zostały miasta: Żywiec, Rydułtowy, Cieszyn, Zabrze oraz Zawiercie.

Dofinansowane projekty w naszym województwie to:
- Zabrze "Miasto przestrzenią rozwoju"
- Żywiec "SMART ŻYWIEC - (r)ewolucja"
- Rydułtowy "W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy"
- Cieszyn "Cieszyn miasto samowystarczalne"
- Zawiercie "Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030"

Program "Rozwój lokalny" ma wzmocnić m. in. efektywność administracji publicznej i standardy życia dla wszystkich mieszkańców małych i średnich miast. Otrzymane wsparcie można wykorzystać poprzez projekty w zakresie poprawy jakości powietrza – przejście na odnawialne źródła energii czy niskoemisyjny transport publiczny. W realizacji zapisano ograniczanie bezrobocia i migracji zarobkowej do dużych miast. Miasta mogą wspierać przedsiębiorczość oraz wzmacniać lokalny rynek pracy.

Ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, spowodowaną pandemią resort funduszy i polityki regionalnej rozszerzył listę rankingową. Środki (do 10 mln euro) na realizację programu miało dostać 15 samorządów. Ostatecznie na liście znalazło się na 29 miast, które otrzymały takie same kwoty.

- Cieszę się, że jesteśmy w tym elitarnym gronie - mówi Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna. - Dziękuję członkom zespołu projektowego, szczególnie mojemu zastępcy Przemysławowi Majorowi, mieszkańcom, instytucjom, organizacjom pozarządowym, które aktywnie włączyły się w prace nad wnioskiem. Ogromna radość i wielkie wyzwanie przed nami! Razem możemy więcej!

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami. Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.