reklama

DAMIAN LEGIERSKI ZASTĘPCĄ ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ!

fot. gov.pl
 fot. gov.pl

Komendant główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski wraz z zastępcą bryg. Pawłem Frysztakiem wręczyli 28 lutego 2024 r. oficerom Państwowej Straży Pożarnej decyzje personalne o powołaniu i powierzeniu obowiązków. 

Wśród osób powołanych na nowe stanowiska znalazł się st. bryg. Damian Legierski, któremu powierzono pełnienie obowiązków zastępcy śląskiego komendanta wojewódzkiego. Gratulujemy!

Damian Legierski pochodzi z Koniakowa, obecnie mieszka w Cieszynie, a życie zawodowe dotychczas związane było ze Śląskiem Cieszyńskim.

Damian Legierski służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1994 r. jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły w 1998 r. podjął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Cieszynie na stanowisku starszego inspektora. 1 stycznia 1999 r. objął stanowisko młodszego oficera, następnie mianowany został na stanowisko kierownika sekcji. Z dniem 1 lipca 2006 r. objął stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Ustroniu w Komendzie Powiatowej PSP w Cieszynie. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie Akademia Przywództwa na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Od dnia 10 lutego 2017 r. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie, natomiast z dniem 10 kwietnia 2017 r.  Śląski Komendant Wojewódzki PSP powołał go na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie, które zajmował do 24 lutego 2023 r.

Odznaczony m.in. Srebrnym Medalem za Długoletnią służbę, Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” Złotym Znakiem Związku, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Medalem za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju, Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Poza służbą czynnie działał w środowisku pożarniczym jako Komendant Gminny ZOSP w Istebnej, Komendant Miejski ZOSP w Ustroniu, Prezes OSP Cieszyn Bobrek oraz pełnił funkcję Wiceprezesa ZOP ZOSP RP w Cieszynie w latach 2006-2016. Był również członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa śląskiego.