reklama

Cudzoziemcy pracowali na czarno
W związku z popełnionym wykroczeniem w przedmiocie nielegalnego powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, funkcjonariusze skierują do sądu wniosek o ich ukaranie.

2021-04-20 14:49:02 Straż Graniczna 524


Straż Graniczna
 Straż Graniczna

W wyniku zakończonych kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej ujawnili 4 obywateli Uzbekistanu, 1 obywatela Azerbejdżanu oraz 1 obywatela Turcji, którzy nielegalnie wykonywali pracę na terytorium RP.

Uzbecy wykonywali pracę na rzecz jednej z firm w Ustroniu (powiat cieszyński) bez odpowiedniego zezwolenia na pracę. Azerbejdżanin pracował bez odpowiedniego zezwolenia na pracę w bielskim lokalu gastronomicznym. Turek w tym samym lokalu gastronomicznym pracował bez ważnego tytułu pobytowego na terytorium Polski. Wszyscy zostali ukarani mandatami w kwocie od 300 do 500 złotych w związku z naruszeniem art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Właściciele podmiotów gospodarczych również naruszyli przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za co zgodnie z przepisami grozi im kara grzywny od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych. W związku z popełnionym wykroczeniem w przedmiocie nielegalnego powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, funkcjonariusze skierują do sądu wniosek o ich ukaranie.