reklama

Cieszyn Boguszowice. Powstało miejsce do prowadzenia kontroli
Na przejściu granicznym w Cieszynie Boguszowicach powstało miejsce do prowadzania kontroli przez służby mundurowe

2021-05-26 09:02:35 mat. prasowe 1010


Cieszyn Boguszowice
 Cieszyn Boguszowice

Na przejściu granicznym w Cieszynie Boguszowicach wydzielono plac o powierzchni 1106 m2, który został przeznaczony do prowadzenia działań kontrolnych przez służby mundurowe, zarówno w zakresie kontroli ruchu granicznego jak również transportu drogowego. 

- W porozumieniu z Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną oraz Inspekcją Transportu Drogowego został opracowany projekt zagospodarowania wydzielonego na przejściu granicznym w Cieszynie Boguszowicach terenu oraz projekt organizacji ruchu drogowego, które możliwie w pełnym zakresie zapewniają spełnienie wymogów prowadzenia bezpiecznej i skutecznej kontroli przez służby mundurowe. Zakres wykonanych robót budowlanych to; wygrodzenie placu, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oznakowanie poziome oraz pionowe, wybudowanie betonowego stanowiska kontrolnego przeznaczonego do ważenia pojazdów oraz wykonanie odwodnienia i oświetlenia terenu. tłumaczy Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński. - Łączne wydatki z tego tytułu wyniosły 181.399 zł i zostały poniesione ze środków własnych Powiatu Cieszyńskiego, dodaje Starosta. 

- Część elementów infrastruktury technicznej takie jak: elektryczne skrzynki zasilające, płyta betonowa stanowiska kontrolnego do ważenia pojazdów czy też wygrodzenie i oświetlenie terenu, wykonane w ramach adaptacji terenu zgodnie z wymogami organów kontrolnych, będzie wykorzystywana tylko do prowadzenia czynności kontrolnych, kończy Włodarz Powiatu.